close

ขนาดของท่อไอเสียสำคัญแค่ไหน เลือกอย่างไรให้เหมาะกับรถของคุณ

ท่อไอเสียรถยนต์

ท่อไอเสีย เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถที่ขาดไม่ได้ แถมยังเป็นอุปกรณ์ของแต่งรถที่นักซิ่งมักใช้แต่งรถเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย แต่เมื่อจะเปลี่ยนท่อไอเสีย กลับเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ขนาดเท่าไรดี เราจึงต้องหาข้อมูลก่อนไปพบช่าง เพื่อเป็นความรู้ประกอบการเลือกขนาดท่อไอเสียค่ะ ขนาดของท่อไอเสียสำคัญแค่ไหน?

ท่อไอเสีย

เลือกขนาดท่อไอเสียให้เหมาะกับรถ

ขนาดของท่อไอเสีย ส่งผลต่อการคายไอเสียจากห้องเผาไหม้ ไอเสียที่ถูกคายออกเร็วไปหรือช้าเกินไปจะส่งผลให้กำลังเครื่องลดลง ในรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ Standard จะออกแบบท่อไอเสียให้มีการระบายไอเสียที่เหมาะสมกับมวลของไอเสีย ที่รอบเครื่องยนต์แต่ละย่านความเร็ว ซึ่งคำนวณออกมาได้ดีอยู่แล้ว ถ้าเราใช้ท่อไอเสียขนาดใหญ่ขึ้น การระบายไอเสียจะลดลงหรือระบายไอเสียไม่ออก ทำให้แรงม้าและแรงบิดลดลง
ส่วนเครื่องยนต์แบบ Turbo หากต้องการระบายไอเสียเพิ่มขึ้น ต้องเร่งรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น รถที่มีท่อไอเสียใหญ่กว่า Standard จึงให้แรงม้าและแรงบิดที่รอบสูงกว่าปกติ เลือกท่อไอเสียอย่างไร?

 

ท่อไอเสีย-03

 

  1. เลือกท่อที่มีการระบายไอเสียคงที่ ทั้งรอบสูงและรอบต่ำ
  2. ดูว่ารถเรามีเครื่องยนต์แบบไหน การระบายไอเสียสมดุลกับขนาดท่อหรือไม่ หากเป็นแบบ Standard ก็ไม่ควรใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ศูนย์ติดตั้งให้
  3. สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เลือกท่อที่เรียกว่าท่อพักกลางแบบใส้เยื้อง และใช้พักปลายแบบใส้เยื้อง หรือใส้ตรง
  4. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เลือกท่อไอเสียที่เรียกว่าท่อพักกลางหรือพักปลายเป็นแบบใส้เยื้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้แบบใส้ตรงทั้งหมดก็ได้อีก

การเลือกท่อไอเสียควรเลือกท่อที่มีขนาดเหมาะสม ท่อทุกขนาดมีทั้งข้อดีและเสีย ท่อบางขนาดก็จะดีในช่วงรอบต่ำ แต่อาจจะมาเสียในช่วงรอบสูงๆ ดังนั้นการเลือกท่อไอเสียให้ตอบสนองทุกย่านความเร็วรอบให้คงที่จึงเป็นไปไม่ได้ แต่ก็พอจะมีวิธีแก้ไข คือ ทดสอบเก็บค่าทุกย่านความเร็วรอบ และหาค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดเอาและการทดสอบ ต้องกระทำบน Dyno และมีการวัดค่า Flow ของไอเสียตลอดย่านความเร็วรอบเท่านั้น

 681 total views,  3 views today