close

ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการ (วัย 1-2 ขวบ)

  ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

  เมื่อเด็กมีอายุครบ 1 ขวบ พัฒนาการทางด้านต่างๆ จะโตขึ้นจากวัยทารกอย่างรวดเร็ว และช่วง 1-2 ขวบก็เป็นช่วงที่เด็กกำลังอยากรู้อยากเห็น เป็นช่วงที่ควรเสริมพัฒนาการให้เขาเป็นอย่างมาก เพราะเขาจะจดจำได้ดี เริ่มฝึกการคิดวิเคราะห์ เริ่มฝึกการเคลื่อนไหวและใช้กล้ามเนื้อได้แทบทุกส่วน นอกจากอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ของเล่นเด็ก จึงเป็นส่วนสำคัญในการเสริมพัฒนาอีกทางค่ะ  ของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัย 1-2 ขวบ ควรเป็นของเล่นที่เด็กได้ฝึกทั้งทางร่างกายนั่นคือการขยับกล้ามเนื้อ ช่วยให้แข็งแรง และพัฒนาสมองด้วยการได้คิด วิเคราะห์ วางแผน จดจำ ดังนี้ค่ะ

  บัตรคำศัพท์ของเล่นเด็กฝึกความจำ

  เด็กวัยนี้กำลังจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว บัตรคำศัพท์จึงเป็นของเล่นเด็กพัฒนาสมอง ที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก โดยให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้บัตรคำศัพท์ได้ทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวเลข ภาพสัตว์ ภาพผลไม้ หรือสิ่งของรอบตัว
  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว

  ของเล่นเด็ก-บัตรคำศัพท์

  หนังสือนิทานและหนังสือภาพต่างๆ

  หนังสือที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ต้องมีภาพประกอบสวยงาม เป็นหนังสือนิทานอีสปที่มีคติธรรมสอนใจ หรือหนังสือภาพสอนการแปรงฟัน อาบน้ำ กินข้าว โดยให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกฟังแล้วลูกจะจดจำเรื่องราวในหนังสือได้ ฝึกการคิดและจินตนาการได้เป็นอย่างดี และเมื่อลูกโตขึ้นจนอ่านหนังสือเองได้ หนังสือเหล่านี้ยังมีประโยชน์ ไม่ต้องทิ้งไปเหมือนของเล่นอื่นๆ

  หนังสือนิทาน

  บล็อกไม้ ตัวต่อไม้

  ตัวต่อไม้เป็นของเล่นเด็กประเภทฝึกทักษะ บล็อกไม้รูปแบบต่างๆ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดทางคณิตศาสตร์ให้เด็กวัย 1-2 ขวบ ทำให้คิดอย่างมีเหตุผลขณะต่อบล็อกไม้ ว่าต้องต่ออย่างไร วางตรงไหน จะเป็นรูปทรงอย่างไร เป็นของเล่นที่ควรซื้อเป็นอย่างมากค่ะ

  ของเล่นเด็ก บล็อกไม้ ตัวต่อไม้
  คีย์บอร์ดหรือออร์แกน

  คีย์บอร์ดสำหรับเด็กที่มีเสียงเพลงจะทำให้เด็กสนุกและอารมณ์ดี เสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและทางสมอง ฝึกการจดจำขณะที่เด็กใช้มือกดๆ ว่าต้องกดตรงไหนแล้วจะมีเสียงอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กด้วยค่ะ

  ของเล่นเด็ก-เครื่องดนตรี

  แป้งโดว์

  เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับพัฒนาด้านการคิด จินตนาการ และแป้งโดว์ก็ปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเด็กด้วย

  แป้งโดว์ ของเล่นฝึกกล้านเนื้อ

  บล็อกหยอดไม้

  เด็กวัยนี้ชอบเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น และมักจะขี้สงสัย การเล่นบล็อกหยอดไม้ ให้เขาได้คิดจึงเหมาะมาก เมื่อเขาหยอดบล็อกตามรูปทรงได้ถูกต้องจะทำให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเอง และสนุกที่จะลองแบบอื่นๆ ต่อไป เป็นการฝึกกล้ามเนื้อ การคิด ตรรกะ และเมื่อเขามีความสุขก็จะทำให้สมองปลอดโปร่ง จดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นค่ะ

  บล็อกหยอดไม้

   914 total views,  1 views today